Aktualności

3 kwietnia 2024
Zarząd Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach zawiadamia Członków Banku, że w dniu 17 kwietnia 2024 r. (środa) o godzinie 10:00 w Miejskim Centrum Kultury w Piaskach odbędzie się Zebranie...
28 marca 2024
Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 01.06.2024 roku ulegną zmianie zapisy Regulaminu kart debetowych Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach. Pobierz zmieniony Regulamin: Regulamin kart...
28 marca 2024
Szanowni Klienci, informujemy, że od dnia 01.06.2024 roku - na skutek zmian w Prawie bankowym wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych...

Korzystając z kart bankomatowych należy pamiętać o:

  • nie zapisywaniu numeru PIN;
  • nie trzymaniu numeru PIN i karty w jednym miejscu;
  • nie udostępnianiu numeru PIN i karty innym osobom;

Zgubiona lub skradziona karta bankomatowa?

Fakt taki należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie: +48 22 515 31 50 lub +48 828 828 828 czy też osobiście w dowolnej jednostce Banku Polskiej Spółdzielczości lub Banku Spółdzielczego. Im szybciej zastrzeżesz utraconą kartę, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat, powstałych w wyniku jej nieuczciwego wykorzystania!