Szanowni Państwo,

ze względów bezpieczeństwa jako Bank mamy obowiązek sprawdzić, czy PESEL konsumenta, który chce podpisać umowę o produkt depozytowy (rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek oszczędnościowy), kredytowy lub chce wypłacić gotówkę ponad limit ustalony w ustawie znajduje się w rejestrze numerów PESEL.

Obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości.

Zastrzeżenie numeru PESEL odnotowywane jest w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. Rejestr będzie zawierać numery ewidencyjne wyłącznie osób pełnoletnich, także cudzoziemców, którym nadano PESEL. Historię rejestru PESEL można sprawdzić w aplikacji mObywatel.

Jeśli konsument zdecyduje się zastrzec PESEL, blokada będzie działać do momentu cofnięcia zastrzeżenia. Cofnięcie zastrzeżenia dzieje się w czasie rzeczywistym, tzn. od razu po cofnięciu PESEL nie będzie zastrzeżony. Natomiast po cofnięciu zastrzeżenia trzeba odczekać 30 minut, by możliwe było ponowne zablokowanie numeru PESEL.

 

Jak można zastrzec PESEL i „cofnąć” zastrzeżenie?

Najprostszym sposobem jest skorzystanie z aplikacji - mObywatel. Inną możliwością jest zastrzeżenie/”cofnięcie” zastrzeżenia numeru PESEL w urzędzie gminy.

 

Jakie korzyści da zastrzeżenie numeru PESEL?

Głównym celem jest zapobieganie oszustwom oraz zwalczanie zjawiska kradzieży tożsamości.

 

Których produktów i usług dotyczy sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL?

Ustawa zobowiązuje banki do weryfikacji statusu numeru PESEL w następujących sytuacjach:

  • zawarcia umowy ramowej, umowy rachunku oszczędnościowego, umowy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego
  • zawarcia umowy kredytu
  • zmiana warunków umowy, których skutkiem jest zwiększenie zadłużenia
  • w przypadku wypłaty gotówki w oddziale banku, gdy wysokość wypłaty lub suma wypłat danego dnia przekroczy wysokość trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego przez rząd (jeśli PESEL będzie zastrzeżony, taka wypłata zostanie wstrzymana na 12 godzin. Cofnięcie zastrzeżenia nie powoduje automatycznej możliwości dokonania transakcji – wymagany okres blokady 12 godzin)

Jeśli okaże się, że PESEL jest zastrzeżony załatwienie powyższych spraw będzie niemożliwe.

 

Informacje dodatkowe:

Wypłaty z bankomatów oraz przelewy mogą być realizowane bez weryfikacji numer PESEL.

Podczas zawierania umowy rachunku wspólnego weryfikowani są obaj właściciele rachunku.

 

Gdzie można szukać więcej informacji?

W serwisie mObywatel.gov.pl lub na portalu gov.pl.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości.