Kredyt udzielany jest od dnia 5 września 2022 r. do 31 października 2022 r.

 

Kwota kredytu - do 100.000,00 zł.

Maksymalny okres kredytowania wynosi 24 miesięcy.

Oprocentowanie kredytu wynosi:

- 7,99% - dla transakcji o okresie kredytowania do 12 miesięcy

- 8,99% - dla transakcji o okresie kredytowania powyżej 12 do 36 miesięcy

   w stosunku rocznym, wg stałej stopy procentowej.

 

Dodatkowo:

- możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych kosztów

- spłata kredytu w ratach miesięcznych; dla rolników dopuszcza się spłaty rat kapitałowo-odsetkowych w okresach kwartalnych

- w przypadku rat miesięcznych spłata kredytu następuje w ratach malejących lub annuitetowych

- możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału - maksymalnie do 3 miesięcy

 

Podstawowe dokumenty do kredytu:

Przykłady reprezentatywne:

  1. całkowita kwota kredytu wynosi 5.000,00 zł; okres kredytowania: 12 miesięcy; stała stopa oprocentowania kredytu: 7,99%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 2,00%, tj. 100,00 zł (dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR/bieżący), odsetki w wys. 216,14 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 59,88 zł. RRSO wynosi 15,0287%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 12 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 424,00 zł, pozostałe 11 rat kapitałowych w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 5.376,02 zł;
  2. całkowita kwota kredytu wynosi 10.000,00 zł; okres kredytowania: 24 miesiące; stała stopa oprocentowania kredytu: 8,99%. Na całkowity koszt kredytu składa się prowizja w wys. 2,00%, tj. 200,00 zł (dotyczy Klientów posiadających w Banku rachunek typu ROR/bieżący), odsetki w wys. 937,54 zł, koszty prowadzenia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego typu „STANDARD”, z którego realizowane będą spłaty kredytu: 119,76 zł. RRSO wynosi 12,9025%, zakładając, że kredyt będzie płatny w 24 malejących ratach miesięcznych (równe raty kapitałowe i malejące raty odsetkowe): pierwsza rata kapitałowa w wys. 432,00 zł, pozostałe 23 raty kapitałowe w wys. 416,00 zł każda; całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta: 11.257,30 zł.